vse-skladem.cz
Hama FlashPen Pattern USB 2.0, 16 GB, 10 MB/s
Hama FlashPen Pattern USB 2.0, 16 GB, 10 MB/s
Hama FlashPen Pattern USB 2.0, 16 GB, 10 MB/s

- vyměnitelné paměové médium umožňuje ...

Cena: 170 Kč